Jūratė Sutkuvienė – Trudna układanka zdalnego nauczania

Co składa się na zdalne nauczanie? Czy są w nim inne elementy niż w edukacji tradycyjnej? Co decyduje o sukcesie nauczyciela i jego uczniów w warunkach nauczania na odległość? Podjętą przez uczestników SETI próbę znalezienia odpowiedzi na te pytania, opartą o wyniki badań PISA i opinie znawców przedmiotu, relacjonuje Jūratė Sutkuvienė. Zapraszamy do lektury i refleksji.

Jūratė Sutkuvienė – nauczycielka języka angielskiego w Krosnos Pagrindine Mokykla (szkole położonej niedaleko Łoździej), absolwentka Uniwersytetu Wileńskiego i ISM University of Management and Economy. Uczestniczy w spotkaniach nauczycieli języka angielskiego pracujących w szkołach na terenach przygranicznych Polski i Litwy, skupionych w SETI (Sejny English Teacher Initiative).
Jūratė Sutkuvienė – Trudna układanka zdalnego nauczania

Pobierz artykuł