Jūratė Sutkuvienė, Justyna Bober – O międzynarodowych sieciach, Ukraińcach i jazzie po powrocie z kongresu odbywającego się w Warszawie

Kanwą do kolejnej porcji refleksji Jūratė Sutkuvienė i Justyny Bober nad wartością współpracy i dzielenia się doświadczeniami nauczycieli skupionych w SETI stał się udział autorek w odbywającym się w październiku br. w Warszawie, kongresie edukacyjnym „35-lecie Programu Erasmus+”, podczas którego mówiły o wspieraniu uczniów ukraińskich poprzez komunikację językową. Okazuje się, że współpracę grupy nauczycieli można porównać do zespołu jazzowego. Dlaczego? Odpowiedź poznają Państwo czytając zamieszczony artykuł. Zapraszamy do lektury.

Jūratė Sutkuvienė – nauczycielka języka angielskiego w Krosnos Pagrindine Mokykla (szkole położonej niedaleko Łoździej), absolwentka Uniwersytetu Wileńskiego i ISM University of Management and Economy. Uczestniczy w spotkaniach nauczycieli języka angielskiego pracujących w szkołach na terenach przygranicznych Polski i Litwy, skupionych w SETI (Sejny English Teacher Initiative).
Justyna Bober – nauczyciel konsultant w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach. Zajmuje się wykorzystaniem TIK w nauczaniu, zwłaszcza języka polskiego i angielskiego, zastosowaniem elementów neurodydaktyki oraz sposobami motywowania uczniów do pracy. Tłumaczyła z języka angielskiego materiały zamieszczane na portalu Khan Academy. Jest ambasadorem programów Wakelet i Book Creator.
Jūratė Sutkuvienė, Justyna Bober – O międzynarodowych sieciach, Ukraińcach i jazzie po powrocie z kongresu odbywającego się w Warszawie

Pobierz artykuł