Jak rozumieć sytuacje kryzysowe i jak na nie reagować w szkole

Jak rozumieć sytuacje kryzysowe i jak na nie reagować w szkole
W dniach 24–25 marca 2022 r. gościliśmy w Centrum Krzysztofa Sarzałę, pedagoga, socjoterapeutę, specjalistę w zakresie interwencji kryzysowych, który wygłosił w czwartek prelekcję na konferencji dla dyrektorów szkół i pedagogów „Trudne zachowania, ataki psychotyczne, agresja uczniów – jak rozumieć sytuacje kryzysowe i jak na nie reagować w szkole”.
W piątek odbyło się szkolenie – konwersatorium dla pracowników pedagogicznych Centrum oraz pedagogów szkolnych „Interwencja pedagogiczna w sytuacji kryzysowej spowodowanej napięciem, agresją, atakiem psychotycznym lub trudnymi zachowaniami uczniów”.
Dziękujemy Krzysztofowi Sarzale za przekazanie inspirujących, chociaż trudnych treści, a Uczestnikom konferencji i szkolenia za aktywną obecność.