Wielki koncert WZN w Suwałkach – Jak naprawdę być wolnym?

Wielki koncert WZN w Suwałkach – Jak naprawdę być wolnym?
Pod tajemniczym skrótem „WZN” kryje się dwóch młodych, sympatycznych psychoterapeutów i jednocześnie artystów polskiej sceny hip-hop.
Sam skrót oznacza „Wyrwani z niewoli” i rzeczywiście tak można określić historię ich życia. Sami doświadczyli niewoli nałogów, przemocy i agresji. Dzisiaj, bogatsi o życiowe doświadczenie, dzielą się swoim świadectwem nawrócenia i radością życia w wolności od wszelkich zniewoleń. Autentyzmu głoszonym prawdom życiowym dodawały liczne utwory rapowane przez obu prowadzących.
Jacek Heres Zajkowski i Piotr Zalewski pięknie “opowiadają” o świecie, w którym można osiągnąć szczęście bez narkotyków, przemocy, pornografii.
Organizatorem spotkań, przebiegających pod hasłem „Muzyczne NIE nałogom” było Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach. 
W koncercie, który odbył się 5 grudnia 2018 r. w auli PWSZ, udział wzięło 560 uczniów suwalskich szkół ponadgimnazjalnych oraz 30 nauczycieli.
Niezwykłym podsumowaniem trzech suwalskich koncertów było ogromne zaangażowanie uczestników, którzy odważyli się wystąpić na scenie i podzielić swoimi problemami. Sygnalizowano również chęć udziału w kolejnych tego typu spotkaniach.
Na zakończenie Lidia Kłoczko – dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach oraz konsultant CEN – Marcin Orzechowski wręczyli Artystom pamiątkowe albumy, dziękując za wspaniałe koncerty.