Relacja z IX Konferencji Metodycznej dyrektorów i nauczycieli szkół zawodowych województwa podlaskiego

Relacja z IX Konferencji Metodycznej dyrektorów i nauczycieli szkół zawodowych województwa podlaskiego
W dniu 20 marca 2018 r. Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach zorganizowało IX Konferencję Metodyczną dyrektorów i nauczycieli szkół zawodowych województwa podlaskiego pod Honorowym Patronatem Podlaskiego Kuratora Oświaty.

Tematem tegorocznego spotkania było „Kształcenie zawodowe szansą i wyzwaniem”.

W konferencji uczestniczyło 50 dyrektorów i nauczycieli z kilkunastu szkół zawodowych, przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie oraz pracodawcy.

Pan Leszek Dec – Prezes Zarządu Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej poinformował zebranych o zainicjowaniu powołania Strefowego Klastra Edukacyjnego. Ma on służyć promocji kształcenia zawodowego, podnoszeniu jej jakości i dostosowaniu do potrzeb pracodawców. Będzie wspierał w nawiązywaniu i pogłębianiu współpracy pracodawców ze szkołami zawodowymi, samorządami lokalnymi i instytucjami edukacyjnymi.

Prelegenci przekazali informację na temat aktualnych zmian w kształceniu zawodowym, obowiązującej dokumentacji programowej i jej nowelizacji.

Relacja Radia Białystok

Informacja

Relacja Suwalki24.pl