mgr pedagogiki wczesnoszkolnej, regionalny koordynator Międzynarodowego Konkursu Kangur Matematyczny, trener EduMATRIX
Obszary działań:
  • realizacja treści programowych edukacji wczesnoszkolnej,
  • nowoczesne technologie w szkole,
  • obsługa i metody pracy z tablicą interaktywną,
  • rozwijanie kompetencji kluczowych poprzez eksperymentowanie i doświadczenia,
  • ocenianie wspierające rozwój ucznia w edukacji wczesnoszkolnej,
  • współpraca szkoły z rodzicami.
Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe:
  • edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, wychowanie do życia w rodzinie, informatyka, praca edukatorska;
  • nauczyciel świetlicy szkolnej, edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego.
Godziny pracy:

wtorek – 8.00 – 15.00
środa – 10.00 – 17.00
czwartek – 8.00 – 15.00
piątek – 8.00 – 15.00

Adres

Nasz adres:

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

Napisz do mnie
Zaplanuj moją trasę