IPN Oddział w Białymstoku zaprasza uczniów klas VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w ogólnopolskim konkursie „W kręgu poezji i prozy lagrowej więźniarek KL Ravenbrück”

IPN Oddział w Białymstoku zaprasza uczniów klas VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w ogólnopolskim konkursie „W kręgu poezji i prozy lagrowej więźniarek KL Ravenbrück”
Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie „W kręgu poezji i prozy lagrowej więźniarek KL Ravenbrück”.
Konkurs skierowany jest do uczniów klas VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych.

Uczestnicy będą mieli za zadanie wybrać i przygotować recytację dwóch utworów: jednego wiersza i jednego fragmentu prozy.
Spis znajduje się na stronie https://bialystok.ipn.gov.pl/pl1/aktualnosci/195729,W-kregu-poezji-i-prozy-lagrowej-wiezniarek-KL-Ravensbrck-X-edycja.html

Półfinały konkursu odbędą się 21 marca 2024 roku na Sali Konferencyjnej Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku. Komisje konkursowe w etapie półfinałowym wyłonią finalistów, którzy wezmą udział w Gali Finałowej.

Gala Finałowa konkursu zaplanowana jest 17 kwietnia 2024 r. w Śląskim Teatrze Impresaryjnym im. Henryka Bisty w Rudzie Śląskiej. Finalistów wraz z opiekunami zaprosimy do Katowic w dniach 16-18 kwietnia 2024 r.

Nagrodą główną w konkursie dla wszystkich finalistów i ich opiekunów będzie wyjazd i odwiedzenie Miejsca Pamięci i Przestrogi Ravensbrück w Niemczech w dniach 24-27 maja 2024 r.

Uzupełnioną kartę zgłoszeniową należy przesłać do dnia 15 marca 2024 roku na adres: paula.prudzilowicz@ipn.gov.pl

Konkurs został objęty honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy.

Regulamin konkursu oraz karta zgłoszenia do pobrania na stronie internetowej: https://bialystok.ipn.gov.pl/pl1/aktualnosci/195729,W-kregu-poezji-i-prozy-lagrowej-wiezniarek-KL-Ravensbrck-X-edycja.html