Innowacje od pomysłu do realizacji

Innowacje od pomysłu do realizacji
Konferencja Działalność innowacyjna integralnym elementem pracy szkoły zorganizowana przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach w dniu 12 lutego 2019 r. zgromadziła dyrektorów i nauczycieli zainteresowanych wprowadzaniem innowacji w szkołach.

Cele konferencji obejmowały popularyzację działalności innowacyjnej szkół i placówek oświatowych, zainspirowanie uczestników pomysłami wdrażania innowacji, dokumentowania jej oraz prezentacja przykładów dobrych praktyk.

Ożywiona dyskusja dotyczyła Programu Ponadnarodowa mobilność uczniów, który zaprezentowały przedstawicielki Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, panie Justyna Głusiec i Katarzyna Głowacka. Program realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER) jest nowoczesną metodą działalności innowacyjnej w szkołach oraz nowatorskim sposobem na realizację podstawy programowej. Podczas konferencji nie zabrakło propozycji procedur wdrażania innowacji w szkole i tu ciekawymi pomysłami podzielił się pan Sławomir Małachowski – dyrektor Szkoły Podstawowej w Przerośli. Konferencja umożliwiła uczestnikom zadawanie pytań i dyskusje związane z innowacjami.

Mamy nadzieję że to spotkanie zainspirowało wielu nauczycieli do podejmowania działalności innowacyjnej.
To dobry kierunek na kształcenie kompetencji kluczowych uczniów oraz atrakcyjne metody realizacji podstawy programowej.