Innowacje i eksperymenty na zajęciach języków obcych

Innowacje i eksperymenty na zajęciach języków obcych
Zapraszamy ciekawych świata nauczycieli języków obcych do uczestnictwa w sieci współpracy i samokształcenia „Innowacje i eksperymenty na zajęciach języków obcych”, aby wspólnie poszukiwać inspiracji do wdrażania zmian, innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole (i poza jej oknami).
Zmieniajmy i rozwijajmy polską szkołę, poszukujmy alternatywnych metod i form pracy, aby sprostać potrzebom współczesnej młodzieży w tak dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości!

Uczestników sieci zapraszamy na lekcje otwarte online z młodzieżą III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Alfreda Lityńskiego w Suwałkach, w ramach dwóch innowacji i eksperymentów pedagogicznych:

  • Innowacja „Historia współczesna – jak kształtujemy naszą rzeczywistość? Wiedza o społeczeństwie, państwie i kulturze z perspektywy polskiej i amerykańskiej”jest sposobem na integrację i korelację międzyprzedmiotową (CLIL) oraz wpisuje się w holistyczne podejście do kształcenia. Zaplanowane działania skierowane są do ucznia jako podmiotu edukacji, czynnie uczestniczącego w życiu społecznym, świadomego problemów globalnych i umiejącego zintegrować wiedzę o społeczeństwie, państwie i kulturze z edukacją językową. Celem innowacji jest kształcenie wiedzy, umiejętności i postaw z wiedzy o społeczeństwie, państwie i kulturze z perspektywy polskiej i amerykańskiej, przy wsparciu doświadczonego eksperta, dr Peter’a Gess’a, Hendrix College, Arkansas. Pierwsze zajęcia za nami!
  • Innowacja „Wyzwania współczesności. Wartości, demokracja, tolerancja, globalizacja, wolność. Wiedza o społeczeństwie, państwie i kulturze z perspektywy polskiej i amerykańskiej” jest wymianą młodzieży online, której działania skierowane są do ucznia czynnie uczestniczącego w życiu społecznym, świadomego problemów globalnych i zaangażowanego. Celem innowacji jest kształcenie wiedzy, umiejętności i postaw z wiedzy o społeczeństwie, państwie i kulturze z perspektywy polskiej i amerykańskiej podczas zajęć online z grupą młodzieży z Little Rock Central High School, Arkansas, USA.

Elementarnym założeniem sieci „Innowacje i eksperymenty na zajęciach języków obcych” jest inspirowanie i wspieranie nauczycieli języków obcych motywowanych wewnętrznie, samodzielnie „uczących (się)”. Wierzymy. że drzwi do wiedzy, umiejętności i mądrości zawsze otwierają się od środka, a więc nikogo niczego nie można nauczyć, a jedynie go w tym procesie wesprzeć. Zadbamy o to, aby – przy Państwa zaangażowaniu i zainteresowaniu – nasze działania prowadziły Was do wytyczania i realizacji celów własnych.

oprac. Dorota Hołownia-Dudek
nauczyciel doradca metodyczny Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach