Informacja dotycząca prowadzenia zajęć sportowych w szkole

Informacja dotycząca prowadzenia zajęć sportowych w szkole

W związku z licznymi pytaniami od nauczycieli wychowania fizycznego dotyczącymi prowadzenia zajęć sportowych w szkole podczas czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 została opracowana informacja dotycząca prowadzenia zajęć sportowych w szkole.

Informacja do pobrania

oprac. Marcin Orzechowski