III Konferencja Dyrektorów Wspomaganych Szkół i Placówek

III Konferencja Dyrektorów Wspomaganych Szkół i Placówek
11 września 2018 r. w siedzibie Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach odbyła się III Konferencja Dyrektorów Wspomaganych Szkół i Placówek pt. „Procesowe wspomaganie rozwoju szkoły, przedszkola, placówki oświatowej.
W konferencji wzięła udział Pani Wicekurator Elżbieta Kamińska, dyrektor Delegatury KO w Suwałkach – Bożena Obuchowska, st. wizytator Delegatury KO w Suwałkach – Ewa Markowska, dyrektorzy i wicedyrektorzy 50 szkół i przedszkoli oraz konsultanci i bibliotekarze Centrum.

Tematyką konferencji były wnioski i rekomendacje z nadzoru pedagogicznego, wnioski z podsumowania wspomagania rozwoju szkół w roku 2017/2018 oraz nasze propozycje szkoleń i wsparcia dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych pod hasłem – Szukamy inspiracji.

Dyrektorzy i nauczyciele wspomaganych szkół wskazali efekty wspomagania rozwoju szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2017/2018 przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach:
  • uczestnictwo całej rady pedagogicznej w szkoleniach, szkolenia na miejscu, w szkole;
  • ułatwienie szkole planowania i organizacji szkoleń;
  • szkolenia dostosowane do potrzeb szkoły, zaplanowane na podstawie diagnozy;
  • nauczyciele otrzymują stałą pomoc, doradztwo w różnych sprawach, podpowiedzi, rady, wskazówki;
  • łatwy dostęp do szkoleń i materiałów szkoleniowych;
  • atrakcyjna forma warsztatów i wysokie kompetencje osób prowadzących;
  • szkolenia inspirujące nauczycieli do stosowania nowych metod pracy;
  • udział w szkoleniach mobilizuje do spotkań, wspólnego opracowywania materiałów, przekazywania i odbierania informacji zwrotnej, dzielenia się wiedzą, nabytymi umiejętnościami i doświadczeniem;
  • uczniowie, rodzice i nauczyciele bardziej zintegrowali się ze sobą.
  • powszechniejsze stosowanie TIK w nauczaniu, wykorzystywanie na lekcjach multimediów.

Dobra współpraca i wzajemna pomoc dają możliwość wspólnych spotkań, wizyt studyjnych, dyskusji, dzielenia się praktycznymi rozwiązaniami. Już teraz cieszymy się z zaplanowanych wspólnie przedsięwzięć w nowym roku szkolnym.