I spotkanie Podlaskiej Sieci Doradztwa Zawodowego (SDZ) w subregionie suwalskim

I spotkanie Podlaskiej Sieci Doradztwa Zawodowego (SDZ) w subregionie suwalskim

Umiejętności i kompetencje dzieci, młodzieży i dorosłych były tematem przewodnim 13 czerwca pierwszego spotkania Podlaskiej Sieci Doradztwa Zawodowego (PSDZ) w subregionie suwalskim. Założenia Sieci przedstawili eksperci – Bogumił Węcek i Tomasz Mróz. Zagadnienia Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030 oraz o umiejętnościach podstawowych i przekrojowych zaprezentował p. Michał Skarżyński. Uczestnicy spotkania wzięli udział w warsztatach związanych z upowszechnianiem i opracowywaniem umiejętności diagnozujących predyspozycje i umiejętności dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Podczas warsztatów podkreślano rolę nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz nauczycieli i doradców zawodowych w szkołach podstawowych w zakresie wyboru ścieżki kariery zawodowej dzieci i młodzieży. W drugiej część spotkania p. Katarzyna Walendzewicz, wicedyrektor Zespołu Szkół w Dowspudzie zaprezentowała dobre praktyki w zakresie zwiększania kompetencji uczniów i nauczycieli poprzez udział w projektach finansowanych z programów mobilnościowych. Przedstawiła zalety realizacji staży zawodowych w greckich, hiszpańskich i chorwackich przedsiębiorstwach. Wskazała również korzyści z udziału nauczycieli kształcenia zawodowego w formie „job shadowing”, w którym nauczyciele zdobywali specjalistyczną wiedzę i nabywali nowe kompetencje. Spotkanie prowadzili specjaliści PSRK i SDZ, dr Joanna Kalejta, Bogumił Węcek i Tomasz Mróz.