Grzegorz Wilczyński – Zdalne nauczanie gry w szachy – cz. 1

W artykule Zdalne nauczanie gry w szachy – cz. 1 Grzegorz Wilczyński zachęca do korzystania z internetowych lekcji gry w szachy, prowadzonych przez dorosłych instruktorów, ale także przez dzieci, w tym czteroletnią Lilianę. Dzięki ciekawej wizualizacji, z nauczania tego chętnie skorzystają dzieci przedszkolne i wczesnoszkolne oraz towarzyszący im rodzice. Drugą grupę polecanych zasobów internetowych stanowią bezpłatne programy do nauki gry w szachy oraz podręczniki. Zamieszczona po tytule artykułu informacja, że jest to jego część 1, obiecuje kontynuację – zapewne dotyczącą gry dla zaawansowanych. Ale zanim uczniowie wejdą do tej elitarnej grupy, niech nauczą się podstaw gry w szachy. Zapraszamy do korzystania z przedstawionych propozycji, zwłaszcza w czasie nauki zdalnej.

Grzegorz Wilczyński – nauczyciel konsultant w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach. Organizuje i prowadzi doskonalenie nauczycieli kształcenia zawodowego oraz szkolenia dotyczące promocji i budowania wizerunku szkoły. Autor i realizator prowadzonego w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach programu Szachy dla edukacji – edukacja dla szachów. Instruktor szachowy.
Grzegorz Wilczyński – Zdalne nauczanie gry w szachy – cz. 1

Pobierz artykuł