Grzegorz Kalejta – Wielkoformatowa twórczość w cieniu systemu prewencyjnego

Sztuka, sport, wychowanie. Czy te trzy dziedziny można połączyć w jednym dziele? Dzięki interpretacji tak. 75-lecie powstania Suwalskiego Klubu Sportowego Wigry uczczono w Suwałkach muralem przedstawiającym historię małego chłopca, który poprzez zaangażowanie ojca oraz szkoleniowców staje się pełnowartościowym piłkarzem. Malowidło to reprezentuje sztukę. O związku sportu i wychowania pisze Grzegorz Kalejta w artykule, którego inspiracją stał się właśnie ów mural. Zapraszamy do lektury i wychowawczej refleksji.

Grzegorz Kalejta – nauczyciel konsultant w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach i nauczyciel w II Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Zygmunta Podhorskiego w Suwałkach. Prowadzi doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie wykorzystywania w nauczaniu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz nauczania religii w szkole.
Grzegorz Kalejta – Wielkoformatowa twórczość w cieniu systemu prewencyjnego

Pobierz artykuł