Grzegorz Kalejta – Scenariusz lekcji wiedzy o społeczeństwie dla klasy I szkoły ponadpodstawowej

Obecni uczniowie nazywani są „pokoleniem kciuka”. Dlaczego? Ponieważ nieustannie owego kciuka używają korzystając ze smartfonu. Tę „sprawność” i silne przyzwyczajenie uczniów do wpatrywania się w ekrany urządzeń elektronicznych wielu nauczycieli wykorzystuje do celów dydaktycznych. Proponowana przez Grzegorza Kalejtę lekcja na temat praw dziecka we współczesnym świecie jest przykładem wykorzystania TIK w nauczaniu wiedzy o społeczeństwie. Zapraszamy do skorzystania z tego pomysłu.

Grzegorz Kalejta – nauczyciel konsultant w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach i nauczyciel w II Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Zygmunta Podhorskiego w Suwałkach. Prowadzi doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie wykorzystywania w nauczaniu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz nauczania religii w szkole.
Grzegorz Kalejta – Scenariusz lekcji wiedzy o społeczeństwie dla klasy I szkoły ponadpodstawowej – Prawa dziecka we współczesnym świecie

Pobierz scenariusz

Ulotka Prawa Dziecka