Grażyna Bogdanowicz – Wykorzystanie zasad gry w Scrabble w nauce języków obcych

Do gier wykorzystywanych w nauczaniu języków obcych warto dołączyć scrabble. Dlaczego? Ponieważ są nieocenioną pomocą w poznawaniu przez młodzież słownictwa języka, którego się uczą. Gra angażuje uczniów, ponieważ ich zadaniem jest utworzenie jak największej liczby wyrazów z podanych liter, a jeśli do tego dojdzie element rywalizacji (praca w parach lub grupach) – aktywność uczniów będzie zapewniona. Do zasobów grywalizacyjnych lekcji języków obcych dołączmy więc scrabble – jak je można wykorzystać, dowiemy się z artykułu Grażyny Bogdanowicz.

Grażyna Bogdanowicz – emerytowany nauczyciel dyplomowany języka francuskiego w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Suwałkach w latach 2000–2015, a obecnie nauczyciel bibliotekarz w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, gdzie zajmuje się udostępnianiem zbiorów oraz informacją bibliograficzną i biblioteczną.
Grażyna Bogdanowicz Wykorzystanie zasad gry w Scrabble w nauce języków obcych

Pobierz artykuł