Gra miejska „Maria Konopnicka i tajemnice Suwałk” – 7 października

Gra miejska „Maria Konopnicka i tajemnice Suwałk” – 7 października
Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach we współpracy z Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku, Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach i II Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Zygmunta Podhorskiego w Suwałkach zapraszają uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu miasta Suwałk do udziału w grze.
Każda szkoła może wystawić jeden trzyosobowy zespół. Wszyscy uczestnicy gry miejskiej otrzymają nagrody rzeczowe. Prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia oraz zgód na przetwarzanie danych osobowych i publikację wizerunku, a następnie dostarczenie ich do sekretariatu Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B, I piętro.

Regulamin gry miejskiej

Karta zgłoszenia

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i publikację wizerunku – nauczyciel

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i publikację wizerunku – uczeń

Gra miejska „Maria Konopnicka i tajemnice Suwałk” odbędzie się 7 października 2022 r.

Harmonogram:
  9.30 – Zbiórka i rejestracja uczestników gry – Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach, ul. Kościuszki 31
10.00 – Powitanie uczestników gry miejskiej
10.10 – Start gry miejskiej
13.00 – Zakończenie gry miejskiej i wręczenie nagród – Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B
Patronaty honorowe: