GPS kompetencji kluczowych

GPS kompetencji kluczowych
28 grudnia 2018 r. nauczyciele VII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Suwałkach uczestniczyli w warsztatach ”GPS kompetencji kluczowych. Badam teren, czyli nawigacja po kompetencjach kluczowych”, zorganizowanych przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach.
Warsztaty były okazją do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk oraz przedyskutowania efektywnych sposobów kształtowania kompetencji kluczowych uczniów.