Fundacja Uniwersytet Dzieci zaprasza nauczycieli szkół podstawowych do udziału w bezpłatnych projektach edukacyjnych

Fundacja Uniwersytet Dzieci zaprasza nauczycieli szkół podstawowych do udziału w bezpłatnych projektach edukacyjnych

Jedną z organizacji, która skupia się na rozwijaniu kompetencji przyszłości, jest Fundacja Uniwersytet Dzieci. W ramach programu Uniwersytet Dzieci w Klasie oferuje ona nauczycielom szkół podstawowych w całej Polsce gotowe scenariusze lekcji i bezpłatne projekty edukacyjne, zgodne z podstawą programową. Program został objęty patronatem honorowym MEN.

Wśród propozycji edukacyjnych Uniwersytetu Dzieci w Klasie warto wyróżnić dwa projekty dla klas 1-4 skupiające się na naukach ścisłych oraz rozwoju umiejętności informatycznych i praktyczno-technicznych: Technologie z klasą. Jak porozumiewają się roboty? oraz Mali inżynierowie (Technika). Czym możemy podróżować? Projekty trwają cały rok szkolny i nauczyciel ma za zadanie zrealizować 8 scenariuszy zajęć powiązanych z tematyką projektów. W tym roku szkolnym do tych 2 projektów zapisało się już ponad 700 nauczycieli.

Wszelkie informacje na temat tych dwóch projektów edukacyjnych są dostępne pod adresami:

https://wklasie.uniwersytetdzieci.pl/program/technologie-z-klasa-czy-wiesz-jak-porozumiewaja-sie-roboty

https://wklasie.uniwersytetdzieci.pl/program/technika-czym-mozemy-podrozowac

Jakie materiały otrzymują uczestnicy projektu?

Nauczyciele realizujący projekty edukacyjne uzyskują dostęp do gotowych scenariuszy zajęć, filmów z udziałem specjalistów oraz kart pracy. Otrzymują także pakiet powitalny zawierający tabliczkę, indeksy dla uczniów oraz pudełko edukacyjne z materiałami dydaktycznymi do wykorzystania podczas zajęć. W projekcie Technologie z klasą bohaterem zestawu edukacyjnego jest robot Kodeusz, który zleca dzieciom rozwiązanie programistycznych zagadek. Natomiast w zestawie edukacyjnym Mali inżynierowie uczniowie znajdą m.in. 4 próbki gruntów, grafikę skrzydła samolotowego, 5 szablonów samochodów i 5 map fragmentu miasta do przygotowania trasy rowerowej.

Po zakończeniu projektu nauczyciel otrzymuje certyfikat oraz dyplom dla klasy. Ponadto, dla uczestników projektu Fundacja Uniwersytet Dzieci organizuje specjalne wydarzenia edukacyjne. Nauczyciele mogą wziąć udział w drugiej edycji konferencji dla nauczycieli „Inspiruję do nauki i rozwoju”. Ponadto, uczniowie mogą uczestniczyć w Wykładach Uniwersytetu Dzieci o tematyce przyrodniczej lub technicznej, prowadzonych przez naukowców.

Czego uczą się dzieci?

Dzięki uczestnictwie w projektach edukacyjnych uczniowie klas 1-4 ze szkół podstawowych zdobywają kompetencje, które w przyszłości będą szczególnie pożądane u młodych ludzi. Wśród nich są m.in.: programowanie, rozumienie zjawisk fizycznych, kreatywność, logiczne i twórcze myślenie, interdyscyplinarność czy umiejętność pracy projektowej. W trakcie zajęć rozwijają także manualne umiejętności i wyobraźnię. Pracując w grupie, dzieci uczą się empatii i współpracy.