Relacja z konferencji proobronnej ,,Jak zachowywać się w przypadku zagrożeń”

Relacja z konferencji proobronnej ,,Jak zachowywać się w przypadku zagrożeń”
15 listopada 2022 r. odbyła się w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach konferencja proobronna ,,Jak zachowywać się w przypadku zagrożeń”, którą poprowadzili ofierowie i podoficerowie 12 batalionu lekkiej piechoty w Suwałkach z I Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Konferencję zainaugurowała p. Lidia Kłoczko – dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach.

Następnie inicjatywę przejęli żołnierze. Zadania Wojsk Obrony Terytorialnej zaprezentował por. Patryk Szczodruch. Można było wysłuchać wykładów i prezentacji dotyczących funkcjonowania szkół i placówek podczas podwyższania gotowości obronnej państwa, poznać podstawowe wiadomości dotyczące cyberbezpieczeństwa w szkołach, w kontekście zagrożeń militarnych, zdobyć informacje dotyczące rozpoznawania działań dezinformacyjnych i inspiracyjnych przez kadrę kierowniczą szkół, poznać zasady udzielania pierwszej pomocy oraz podstawy przetrwania w sytuacjach zagrożenia działaniami wojennymi.

Dużym zainteresowaniem dyrektorów szkół i nauczycieli cieszyły się zagadnienia prowadzone przez sierż. Andrzeja Gajewskiego dotyczące elementów terenoznawstwa, podczas których omówiono sposoby nawigowania w terenie leśnym i zurbanizowanym. W grupach odbyły się ćwiczenia topograficzne z wykorzystaniem map. Ostatnie zajęcia z zakresu przygotowania do szkolenia strzeleckiego spotkały się z największym zainteresowaniem uczestników, którzy poznali budowę pistoletu, karabinu Grot, karabinu maszynowego, karabinka snajperskiego i granatnika. Podstawy budowy oraz posługiwania się bronią zaprezentował sierż. Andrzej Gajewski.

Wiosną planujemy kolejne wspólne działania m.in. dotyczące szkolenia strzeleckiego.