Początek: 22 listopada 2023
15:30
Koniec: 22 listopada 2023
18:45

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 54.121314678822, 22.929162004801

FD-9

Zakres szkolenia:

  • mechanizmy twórczego myślenia i rozwiązywania problemów,
  • własny styl kreatywnego myślenia oraz narzędzia do generowania oryginalnych pomysłów,
  • jak wzmacniać motywację, zaangażowanie i poczucie własnej skuteczności?
  • inspirowanie uczniów do aktywnej pracy na zajęciach.

Adresaci: zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół, wychowawcy i pedagodzy szkolni

Kierownik szkolenia/prowadzący: Anna Peza / Anna Peza, Joanna Stabińska

Liczba godzin dydaktycznych: 4

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Nr konta: 92 1500 1719 1217 1002 1951 0000 Odbiorca: Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Mikołaja Reja 67B Tytuł przelewu: FD-9, Wyzwalacze pozytywnej energii – od motywacji do kreatywności w nauczaniu i uczeniu się
10,00

Kierownik

Anna Peza

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr filologii polskiej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, absolwentka studiów podyplomowych z oligofrenopedagogiki, w zakresie diagnozy i terapii pedagogicznej oraz nauczania języka polskiego jako obcego, egzaminator egzaminu  maturalnego z języka…