Początek: 6 października 2023
17:00
Koniec: 6 października 2023
19:00

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 1, 1

FD-66

Zakres szkolenia:

  • wykorzystanie wniosków płynących z egzaminu maturalnego z języka polskiego w formule 2023,
  • język polski w użyciu, test historycznoliteracki, wypracowanie z języka polskiego na poziomie podstawowym – planowanie pracy, pisanie „po śladzie”,
  • jakich wskazówek można udzielić uczniom przed egzaminem w 2024 roku.

Adresaci: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych

Kierownik szkolenia: Grzegorz Gołaszewski

Liczba godzin dydaktycznych: 3.

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Nr konta: 92 1500 1719 1217 1002 1951 0000 Odbiorca: Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Mikołaja Reja 67B Tytuł przelewu: FD-66, Wnioski po pierwszym egzaminie maturalnym z języka polskiego w formule 2023
10,00

Kierownik

Grzegorz Gołaszewski

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr filologii polskiej, absolwent studiów podyplomowych z wiedzy o kulturze, egzaminator i weryfikator, autor publikacji metodycznych z zakresu nauczania literatury i języka polskiego
Obszary działań:
[lists style="style4"]
  • metodyka nauczania…