Początek: 13 grudnia 2023
15:30
Koniec: 13 grudnia 2023
18:45

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 54.121179931528, 22.928441602515

FD-20

Zakres szkolenia:

 • zadania wychowawcy klasy,
 • fazy rozwojowe grup oraz sposoby budowania zgranego zespołu klasowego,
 • role grupowe,
 • modele kierowania grupą,
 • pomoc psychologiczno-pedagogiczna – rola i zadania wychowawcy.

Adresaci: wychowawcy i inni zainteresowani nauczyciele

Kierownik szkolenia/prowadzący: Joanna Stabińska

Liczba godzin dydaktycznych: 3

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Nr konta: 92 1500 1719 1217 1002 1951 0000 Odbiorca: Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Mikołaja Reja 67B Tytuł przelewu: FD-20, Vademecum wychowawcy klasy
10,00

Kierownik

Joanna Jadwiga Stabińska

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr filologii polskiej
Obszary działań:
[lists style="style4"]
 • umiejętności emocjonalne i społeczne,
 • pomoc psychologiczno-pedagogiczna,
 • praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
 • współpraca i komunikacja z rodzicami,
 • mediacje w szkole,
 • planowanie…