Początek: 11 października 2023
15:00
Koniec: 11 października 2023
17:15

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 54.12134162828, 22.928380291823

FD-121

Zakres szkolenia:

  • potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia z orzeczeniem/opinią,
  • bieżąca obserwacja pedagogiczna,
  • organizacja procesu edukacyjnego ucznia z orzeczeniem/opinią,
  • zadania nauczyciela w pracy z uczniem posiadającym orzeczenie/opinię.

Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół

Kierownik szkolenia/prowadzący: dr Dorota Koncewicz

Liczba godzin dydaktycznych: 3

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Darmowy
0,00

Kierownik

Dorota Koncewicz

NAUCZYCIEL KONSULTANT
doktor nauk o zdrowiu na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, pedagog specjalny, surdopedagog, socjoterapeuta, edukator i tłumacz języka migowego
Obszary działań: