Początek: 23 listopada 2023
16:00
Koniec: 23 listopada 2023
18:15

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 1, 1

FD-69

Zakres szkolenia:

  • podstawowe zasady sztuki pięknego i skutecznego mówienia,
  • najważniejsze chwyty i figury retoryczne,
  • budowanie wypowiedzi perswazyjnych na lekcjach języka polskiego,
  • cechy stylu retorycznego,
  • retoryka w praktyce szkolnej.

Adresaci: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych i inni zainteresowani

Kierownik szkolenia: Grzegorz Gołaszewski

Liczba godzin dydaktycznych: 9 (3 spotkania po 3 godz. dyd.)

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Darmowy

Kierownik

Grzegorz Gołaszewski

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr filologii polskiej, absolwent studiów podyplomowych z wiedzy o kulturze, egzaminator i weryfikator, autor publikacji metodycznych z zakresu nauczania literatury i języka polskiego
Obszary działań:
[lists style="style4"]
  • metodyka nauczania…