Początek: 27 maja 2024
12:00
Koniec: 27 maja 2024
15:00

Miejsce wydarzenia

II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie

GPS: -

FD-22

Zakres szkolenia:

  • rola sztandaru,
  • praktyczne ćwiczenie ceremoniału pocztów sztandarowych.

Adresaci: opiekunowie pocztów sztandarowych, poczty sztandarowe, dyrektorzy szkół

Kierownik szkolenia: dr Jarosław Schabieński / Andrzej Matusiewicz, dr Jarosław Schabieński, oddelegowani żołnierze Wojska Polskiego

Liczba godzin dydaktycznych: 4

Uwagi: Na warsztaty należy wziąć sztandar szkoły.

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Nr konta: 92 1500 1719 1217 1002 1951 0000 Odbiorca: Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Mikołaja Reja 67B Tytuł przelewu: FD-22, Sztandar i poczet sztandarowy w szkole. Ceremoniał pocztów sztandarowych
15,00

Kierownik

Jarosław Schabieński

NAUCZYCIEL KONSULTANT
doktor nauk humanistycznych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; w 2017 roku otrzymał tytuł honorowy profesora oświaty; rzeczoznawca do spraw podręczników szkolnych do kształcenia ogólnego Ministerstwa Edukacji i Nauki;…