Początek: 13 marca 2024
15:30
Koniec: 13 marca 2024
17:45

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 54.121179931528, 22.928441602515

FD-39

Zakres szkolenia:

  • omówienie zawartości wymaganego prawem dokumentu „Standardy ochrony małoletnich”,
  • identyfikacja dzieci/uczniów doznających przemocy,
  • procedura „Niebieskie karty” i wzory kart po zmianach przepisów prawa.

Adresaci: zainteresowani nauczyciele

Kierownik szkolenia/prowadzący: Joanna Stabińska

Liczba godzin dydaktycznych: 3

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Darmowy

Kierownik

Joanna Jadwiga Stabińska

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr filologii polskiej
Obszary działań:
[lists style="style4"]
  • umiejętności emocjonalne i społeczne,
  • pomoc psychologiczno-pedagogiczna,
  • praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
  • współpraca i komunikacja z rodzicami,
  • mediacje w szkole,
  • planowanie…