Początek: 18 października 2023
12:00
Koniec: 18 października 2023
14:15

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 54.121431459809, 22.92888610603

FD-143
Zakres:
  1. stworzenie forum wymiany doświadczeń nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych historii w zakresie prowadzonych działań oraz proponowanych form doskonalenia,
  2. doradcy metodyczni i konsultanci będą mogli poznać doświadczenia koleżanek i kolegów oraz podzielić się własnymi,
  3. kolejnym polem współpracy będzie rozszerzanie kompetencji metodycznych i merytorycznych poprzez spotkania z ekspertami,
  4. webinaria zawierające m. in. case study, wykłady monograficzne i wymianę doświadczeń.
Spotkania sieci odbywać się będą od października 2023 do maja 2024 roku raz, dwa razy w miesiącu.

 

Adresaci: zainteresowani nauczyciele konsultanci i doradcy metodyczni historii

Kierownik szkolenia: dr Jarosław Schabieński

Liczba godzin dydaktycznych: 3 (pierwsze spotkanie)

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Darmowy

Kierownik

Jarosław Schabieński

NAUCZYCIEL KONSULTANT
doktor nauk humanistycznych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; w 2017 roku otrzymał tytuł honorowy profesora oświaty; rzeczoznawca do spraw podręczników szkolnych do kształcenia ogólnego Ministerstwa Edukacji i Nauki;…