Początek: 21 lutego 2024
15:30
Koniec: 21 lutego 2024
17:45

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 54.121431459809, 22.92888610603

FD-2

Zakres szkolenia:

  • przygotowanie do budowy kopalni rud polimetalicznych na Suwalszczyźnie,
  • realizacja koncepcji budowy kopalni. Upadek kopalni.

Adresaci: nauczyciele przedmiotów humanistycznych oraz inni zainteresowani

Kierownik szkolenia/prowadzący: dr Jarosław Schabieński

Liczba godzin dydaktycznych: 3

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Darmowy

Kierownik

Jarosław Schabieński

NAUCZYCIEL KONSULTANT
doktor nauk humanistycznych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; w 2017 roku otrzymał tytuł honorowy profesora oświaty; rzeczoznawca do spraw podręczników szkolnych do kształcenia ogólnego Ministerstwa Edukacji i Nauki;…