Początek: 16 maja 2024
15:30
Koniec: 16 maja 2024
17:45

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 54.121431459809, 22.92888610603

FD-9

Zakres szkolenia:

  • rosyjska i sowiecka propaganda wobec Polski i Polaków w XIX i XX wieku,
  • sposoby przedstawiania Polski i Polaków w propagandzie,
  • sposoby oddziaływania na opinię polską, rosyjską, europejską i światową.

Adresaci: nauczyciele przedmiotów humanistycznych oraz inni zainteresowani

Kierownik szkolenia: dr Jarosław Schabieński

Liczba godzin dydaktycznych: 3

Uwagi: Zainteresowani uczestnicy otrzymają prezentację multimedialną przedstawiającą omawiane treści.

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Darmowy

Kierownik

Jarosław Schabieński

NAUCZYCIEL KONSULTANT
doktor nauk humanistycznych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; w 2017 roku otrzymał tytuł honorowy profesora oświaty; rzeczoznawca do spraw podręczników szkolnych do kształcenia ogólnego Ministerstwa Edukacji i Nauki;…