Początek: 12 września 2023
15:30
Koniec: 12 września 2023
17:45

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 54.121179931528, 22.928441602515

FD-8

Zakres szkolenia:

  • analiza wytycznych MEiN w zakresie treści wychowawczych i profilaktycznych,
  • konstruowanie programu – krok po kroku,
  • realizacja programu wychowawczo-profilaktycznego jako zadanie każdego nauczyciela.

Adresaci: wychowawcy i inni zainteresowani nauczyciele

Kierownik szkolenia: Joanna Stabińska

Liczba godzin dydaktycznych: 3

Uwagi: Zapraszamy do udziału 3-4-osobowe zespoły ze szkoły.

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Darmowy

Kierownik

Joanna Jadwiga Stabińska

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr filologii polskiej
Obszary działań:
[lists style="style4"]
  • umiejętności emocjonalne i społeczne,
  • pomoc psychologiczno-pedagogiczna,
  • praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
  • współpraca i komunikacja z rodzicami,
  • mediacje w szkole,
  • planowanie…