Początek: 15 lutego 2024
15:00
Koniec: 15 lutego 2024
19:00

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 54.121314678821, 22.928043083019

FD-80

Uczestnicy szkolenia:

  • główne założenia oceniania kształtującego,
  • formułowanie celów lekcji w języku ucznia,
  • kryteria sukcesu,
  • sposoby udzielania informacji zwrotnej,
  • ocena koleżeńska i samoocena,
  • propozycje rozwiązań praktycznych.

Adresaci: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Kierownik szkolenia/prowadzący: Danuta Moroz

Liczba godzin dydaktycznych: 5

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Nr konta: 92 1500 1719 1217 1002 1951 0000 Odbiorca: Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Mikołaja Reja 67B Tytuł przelewu: FD-80, Ocenianie kształtujące wpierające uczniów klas młodszych w nauce
15,00

Kierownik

Danuta Moroz

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr pedagogiki wczesnoszkolnej, regionalny koordynator Międzynarodowego Konkursu Kangur Matematyczny, trener EduMATRIX
Obszary działań:
[lists style="style4"]
  • realizacja treści programowych edukacji wczesnoszkolnej,
  • nowoczesne technologie w szkole,
  • obsługa i metody pracy z…