Początek: 5 czerwca 2024
15:00
Koniec: 5 czerwca 2024
18:00

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 54.12134162828, 22.928380291823

FD-109

Zakres szkolenia:

  • ocena efektywności prowadzonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w świetle przepisów prawa oświatowego,
  • główne obszary oceny efektywności tej pomocy,
  • ocena efektywności udzielanej pomocy przez zespół nauczycieli,
  • propozycja praktyczna dokonania oceny efektywności udzielonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół

Kierownik szkolenia: dr Dorota Koncewicz

Liczba godzin dydaktycznych: 4

Uwagi: Forma prowadzenia zajęć umożliwi uczestnikom próbę dokonania oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej w wybranych obszarach u konkretnego ucznia.

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Nr konta: 92 1500 1719 1217 1002 1951 0000 Odbiorca: Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Mikołaja Reja 67B Tytuł przelewu: FD-109, Ocena efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w praktyce
15,00

Kierownik

Dorota Koncewicz

NAUCZYCIEL KONSULTANT
doktor nauk o zdrowiu na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, pedagog specjalny, surdopedagog, socjoterapeuta, edukator i tłumacz języka migowego
Obszary działań: