Początek: 21 marca 2024
17:30
Koniec: 21 marca 2024
19:45

FD-33

Zakres szkolenia:

  • norweska edukacja “od kuchni” – czyli jak wygląda system edukacji w Norwegii z perspektywy ucznia, rodzica i nauczyciela,
  • nauczanie języków ojczystych w Norwegii – jak to jest z tą dwujęzycznością,
  • o kondycji fizycznej i psychicznej dzieci i młodzieży w Norwegii,
  • motywowanie, inspirowanie i wspieranie w nauce języka polskiego – o polskiej szkole w Norwegii.

Kolejne spotkanie z cyklu “Z polskim w świat” w ramach sieci współpracy nauczycieli uczących dzieci z doświadczeniem migracji, wielokulturowości i nauczycieli języka polskiego jako obcego
– O nauczaniu i wzajemnym wspieraniu w norweskiej rzeczywistości (nie) tylko edukacyjnej

Adresaci: nauczyciele uczący dzieci, młodzież z doświadczeniem migracji, wielokulturowości, nauczyciele języka polskiego jako obcego, specjaliści i dyrektorzy zainteresowani tematyką

Kierownik szkolenia/prowadzący: Anna Peza / Anna Peza i specjaliści

Gościem spotkania będzie p. Olimpia Perwejnis, od 12 lat mieszkająca z rodziną w Norwegii, z wykształcenia nauczycielka języka polskiego, obecnie pracuje w norweskim przedszkolu Forskningsparken Montessori AS, uczy także języka polskiego i jest wychowawczynią w Szkole Polskiej im. Bohaterów Narwiku przy Ambasadzie RP w Oslo.

Liczba godzin dydaktycznych: 3

Uwagi: Seminarium online na platformie MS Teams

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Darmowy

Kierownik

Anna Peza

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr filologii polskiej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, absolwentka studiów podyplomowych z oligofrenopedagogiki, w zakresie diagnozy i terapii pedagogicznej oraz nauczania języka polskiego jako obcego, egzaminator egzaminu  maturalnego z języka…