Początek: 15 maja 2024
15:30
Koniec: 15 maja 2024
18:45

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 54.121314678822, 22.929162004801

FD-27

Zakres szkolenia:

  • jak komunikować się z rodzicem, żeby nawiązać dialog?
  • jak unikać nieporozumień związanych z indywidualnym sposobem odczytywania komunikatu?
  • jak aktywnie słuchać? – czyli o stylu prowadzenia rozmowy,
  • jak dbać o własne granice w relacjach z rodzicami?
  • jak skutecznie budować koalicję z rodzicami w praktyce?

Adresaci: wychowawcy, zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół, pedagodzy szkolni

Kierownik szkolenia: Anna Peza / dr Dorota Koncewicz, Anna Peza

Liczba godzin dydaktycznych: 4

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Nr konta: 92 1500 1719 1217 1002 1951 0000 Odbiorca: Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Mikołaja Reja 67B Tytuł przelewu: FD-27, Nie taki rodzic straszny – jak osiągnąć sukces w pracy z rodzicami
15,00

Kierownik

Anna Peza

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr filologii polskiej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, absolwentka studiów podyplomowych z oligofrenopedagogiki, w zakresie diagnozy i terapii pedagogicznej oraz nauczania języka polskiego jako obcego, egzaminator egzaminu  maturalnego z języka…