Początek: 26 marca 2024
11:00
Koniec: 26 marca 2024
13:15

Miejsce wydarzenia

Zespół Szkół nr 6 im Karola Brzostowskiego w Suwałkach

GPS: -

FD-36

Zakres szkolenia:

 • Europejskie instrumenty dotyczące umiejętności i kwalifikacji na szczeblu krajowym,
 • potwierdzanie okresów nauki lub szkolenia, odbywanych w innym kraju europejskim w ramach wyjazdu zorganizowanego,
 • kreacja profilu Europass,
 • tworzenie CV i listu motywacyjnego.

Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół, doradcy zawodowi

Kierownik szkolenia/prowadzący: dr Joanna Kalejta

Liczba godzin dydaktycznych: 3

Uwagi: Seminarium odbędzie się w Zespole Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwalkach

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Darmowy

Kierownik

Joanna Kalejta

NAUCZYCIEL KONSULTANT
doktor nauk społecznych na Politechnice Białostockiej
Obszary działań:
[lists style="style4"]
 • kształcenie zawodowe,
 • współpraca z pracodawcami,
 • doradztwo zawodowe,
 • reklama i public relations,
 • zarządzanie firmą,
 • zarządzania turystyką,
 • fundusze unijne.