Początek: 8 czerwca 2024
11:00
Koniec: 8 czerwca 2024
15:30

FD-115

Zakres szkolenia:

  • udział w wycieczce regionalnej: Suwałki – Ełk –  Ogródek – Wojnowo – Chrzanowo – Suwałki,
  • rola wycieczek szkolnych w kształtowaniu postawy tolerancji i szacunku wobec innych kultur i wyznań,
  • kreowanie doświadczeń edukacyjnych wspierających międzykulturowe zrozumienie.

Adresaci: zainteresowani tematyką nauczyciele

Kierownik szkolenia: Anna Peza

Liczba godzin dydaktycznych: 6

Uwagi: Uczestnicy ponoszą koszty wycieczki (przejazd, koszty ubezpieczenia, usługi przewodnickie, bilety wstępu do zwiedzanych miejsc). Współorganizatorem wycieczki jest Biuro Podróży “Eventus”

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Darmowy

Kierownik

Anna Peza

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr filologii polskiej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, absolwentka studiów podyplomowych z oligofrenopedagogiki, w zakresie diagnozy i terapii pedagogicznej oraz nauczania języka polskiego jako obcego, egzaminator egzaminu  maturalnego z języka…