Początek: 17 października 2022
16:00
Koniec: 17 października 2022
18:30

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 54.121287729363, 22.928426274842

FD-111

Zakres szkolenia:

  • Dobre praktyki w edukacji dla bezpieczeństwa.
  • Jak zaangażować młodzież w działalność organizacji i stowarzyszeń działających na rzecz obronności?

Adresaci: nauczyciele edukacji dla bezpieczeństwa i inni zainteresowani

Kierownik szkolenia/prowadzący: Grzegorz Kalejta / Piotr Rydzewski – ZHR, Paweł Kropiwnicki – dowódca Sekcji ASG 15. Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego

Liczba godzin dydaktycznych: 3

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Darmowy

Kierownik

Grzegorz Kalejta

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr teologii, absolwent studiów podyplomowych z historii i informatyki
 
Obszary działań:
[lists style="style4"]
  • nowoczesne technologie w edukacji,
  • metodyka zajęć oraz realizacja podstawy programowej z religii, techniki, wiedzy o…