Początek: 13 września 2023
15:00
Koniec: 13 września 2023
18:00

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 54.12134162828, 22.928380291823

FD-119

Zakres szkolenia:

  • podstawy prawne planowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, jej planowanie w szkole,
  • prowadzenie diagnozy potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia z SPE,
  • analiza orzeczeń i opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół

Kierownik szkolenia: dr Dorota Koncewicz

Liczba godzin dydaktycznych: 4

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Nr konta: 92 1500 1719 1217 1002 1951 0000 Odbiorca: Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Mikołaja Reja 67B Tytuł przelewu: FD-119, Jak dobrze zaplanować pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
10,00

Kierownik

Dorota Koncewicz

NAUCZYCIEL KONSULTANT
doktor nauk o zdrowiu na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, pedagog specjalny, surdopedagog, socjoterapeuta, edukator i tłumacz języka migowego
Obszary działań: