Początek: 3 października 2023
16:00
Koniec: 3 października 2023
18:15

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 1, 1

FD-70

Zakres szkolenia:

  • wykorzystanie elementów myślenia krytycznego na lekcjach języka polskiego,
  • planowanie zajęć, rutyny w myśleniu krytycznym, nietradycyjne sposoby pracy z lekturą szkolną.

Adresaci: nauczyciele języka polskiego

Kierownik szkolenia: Grzegorz Gołaszewski

Liczba godzin dydaktycznych: 3

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Darmowy

Kierownik

Grzegorz Gołaszewski

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr filologii polskiej, absolwent studiów podyplomowych z wiedzy o kulturze, egzaminator i weryfikator, autor publikacji metodycznych z zakresu nauczania literatury i języka polskiego
Obszary działań:
[lists style="style4"]
  • metodyka nauczania…