Początek: 7 listopada 2023
15:30
Koniec: 7 listopada 2023
18:45

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 54.121314678822, 22.929162004801

FD-150

Zakres szkolenia:

  • raporty i katalogi kompetencji przyszłości,
  • koncepcja kompetencji przyszłości 4K,
  • jak sprawdzić, czy uczę się kompetencji przyszłości i robię to skutecznie?- propozycja narzędzi do analizy lekcji,
  • ćwiczenia pokazujące w praktyce pracę z kompetencjami przyszłości na różnych przedmiotach,
  • projekt jako najpełniejsza forma zdobywania kompetencji przyszłości.

Adresaci: zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół, wychowawcy

Liczba godzin dydaktycznych: 4

Kierownik szkolenia/prowadzący: Anna Peza/ Iwona Brzózka-Złotnicka Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Nr konta: 92 1500 1719 1217 1002 1951 0000 Odbiorca: Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Mikołaja Reja 67B Tytuł przelewu: FD-150, Edukacja przyszłości-czyli jak uczyć i uczyć się kompetencji przyszłości
10,00

Kierownik

Anna Peza

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr filologii polskiej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, absolwentka studiów podyplomowych z oligofrenopedagogiki, w zakresie diagnozy i terapii pedagogicznej oraz nauczania języka polskiego jako obcego, egzaminator egzaminu  maturalnego z języka…