Początek: 18 kwietnia 2024
15:00
Koniec: 18 kwietnia 2024
18:15

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 54.121314678821, 22.928043083019

FD-20

Zakres szkolenia:

  • zasoby internetowe wspomagające pracę nauczyciela i uczniów na zajęciach wychowania do życia w rodzinie,
  • projektowanie i tworzenie materiałów z wykorzystaniem aplikacji Wordwall, Learningapps.

Adresaci: nauczyciele przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie

Kierownik szkolenia/prowadzący: Danuta Moroz

Liczba godzin dydaktycznych: 4

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Nr konta: 92 1500 1719 1217 1002 1951 0000 Odbiorca: Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Mikołaja Reja 67B Tytuł przelewu: FD-20, E-zasoby na zajęciach wychowania do życia w rodzinie
15,00

Kierownik

Danuta Moroz

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr pedagogiki wczesnoszkolnej, regionalny koordynator Międzynarodowego Konkursu Kangur Matematyczny, trener EduMATRIX
Obszary działań:
[lists style="style4"]
  • realizacja treści programowych edukacji wczesnoszkolnej,
  • nowoczesne technologie w szkole,
  • obsługa i metody pracy z…