Początek: 28 listopada 2023
15:30
Koniec: 28 listopada 2023
18:45

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 54.121179931528, 22.928441602515

FD-123

Zakres szkolenia:

  • dostosowanie wymagań edukacyjnych w przepisach prawnych,
  • charakterystyka ucznia w spektrum autyzmu w szkole ogólnodostępnej,
  • przykładowy katalog form i metod pracy z uczniem w spektrum autyzmu na wybranych lekcjach,
  • przykładowe dostosowania wymagań dla ucznia w spektrum autyzmu.

Adresaci: nauczyciele pracujący z uczniem z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, specjaliści

Liczba godzin dydaktycznych: 4

Kierownik szkolenia/prowadzący: Joanna Stabińska

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Nr konta: 92 1500 1719 1217 1002 1951 0000 Odbiorca: Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Mikołaja Reja 67B Tytuł przelewu: FD-123, Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla ucznia w spektrum autyzmu
10,00

Kierownik

Joanna Jadwiga Stabińska

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr filologii polskiej
Obszary działań:
[lists style="style4"]
  • umiejętności emocjonalne i społeczne,
  • pomoc psychologiczno-pedagogiczna,
  • praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
  • współpraca i komunikacja z rodzicami,
  • mediacje w szkole,
  • planowanie…