Początek: 2 marca 2024
08:00
Koniec: 2 marca 2024
15:00

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 54.121314678822, 22.929162004801

FD-41

Zakres szkolenia:

  • wypalenie zawodowe – czym jest i jak je rozpoznać (również u siebie),
  • stres i stresory,
  • automatyczne i świadome reakcje na stres,
  • emocje – wpływ emocji na jakość pracy i relacji, sposoby na efektywne zarządzanie emocjami,
  • doraźne i długofalowe techniki dbania o siebie i radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
  • dobrostan człowieka – naukowy obraz czynników wpływających na dobrostan,
  • moja osobista mapa dobrostanu.

Adresaci: zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół i przedszkoli, wychowawcy, pedagodzy szkolni i psychologowie, dyrektorzy szkół i przedszkoli

Kierownik szkolenia/prowadzący: Anna Peza/ Anna Peza, Aurelia Szokal – Egierd  ( trenerka Fundacji SOK i UNICEF)

Liczba godzin dydaktycznych: 8

Uwagi: Płatność po potwierdzeniu udziału przez kierownika kursu w lutym 2024 r. Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń. Opłata za udział w kursie przy wymaganych min. 20 osobach -100 zł, przy 15 – 19 osobach – 150 zł. Możliwość wystawienia faktury na szkołę po wcześniejszym zgłoszeniu.

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Nr konta: 92 1500 1719 1217 1003 8441 0000 Odbiorca: Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Mikołaja Reja 67B Tytuł przelewu: FD-41, Dobr(o)stan nauczyciela – jak dbać o siebie, żeby się nie wypalić
100,00

Kierownik

Anna Peza

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr filologii polskiej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, absolwentka studiów podyplomowych z oligofrenopedagogiki, w zakresie diagnozy i terapii pedagogicznej oraz nauczania języka polskiego jako obcego, egzaminator egzaminu  maturalnego z języka…