Początek: 28 lutego 2024
12:00
Koniec: 28 lutego 2024
15:00

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 54.121287729363, 22.928426274842

FD-3

Zakres konferencji:

  • Suwałki, Luwr, Monachium – życie i twórczość Alfreda Wierusza-Kowalskiego,
  • inspiracje i wpływy,
  • jak uczyć o Alfredzie Wieruszu-Kowalskim – pomysły i sugestie metodyczne.

Adresaci: zainteresowani nauczyciele

Kierownik konferencji/prowadzący: Grzegorz Kalejta, Jan Bielecki

Liczba godzin dydaktycznych: 4

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Darmowy

Kierownik

Grzegorz Kalejta

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr teologii, absolwent studiów podyplomowych z historii i informatyki
Obszary działań:
[lists style="style4"]
  • nowoczesne technologie w edukacji,
  • metodyka zajęć oraz realizacja podstawy programowej z historii, historii i teraźniejszości, religii,…