European Language Label 2023

European Language Label 2023

Uczysz języków? Robisz projekty językowe? Zdobądź Certyfikat! Prace można zgłaszać do 15 czerwca 2023 r.

Zdobądź Europejski znak innowacyjności w nauczaniu i uczeniu się języków obcych European Language Label poświadczony przez Komisarz Unii Europejskiej ds. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży oraz polskiego Ministra Edukacji i Nauki. Certyfikat ten poświadcza, że nagrodzony projekt jest realizowany na najwyższym poziomie.

Laureaci ELL to zarówno nauczyciele języków ze szkół podstawowych, liceów, nauczyciele akademiccy, edukatorzy, bibliotekarze, muzealnicy, lektorzy. W konkursie mogą brać udział zarówno szkoły, przedszkola, uniwersytety, szkoły wyższe, jak również placówki wspierające nauczanie języków obcych, wydawnictwa, szkoły językowe, publiczne, jak i niepubliczne.

 

Projekty ostatnich edycji

W ostatniej edycji konkursu nagrodzono bardzo zróżnicowane projekty. Ich tematami były: Internet rzeczy, duże zbiory danych i sztuczna inteligencja: innowacyjne nauczanie STEM poprzez wzmocnienie profesjonalizacji nauczycieli, przekład literacki na siedem języków i nagrania fragmentów powieści Olgi Tokarczuk „Czas na Mój Prawiek – Czas na Twój Prawiek”, nowe podejście do nauczania – nowa metodyka zajęć z języka angielskiego w klasach 0-3 szkół podstawowych, jak nauczać o sztuce z wykorzystaniem muzealnych i artystycznych e-źródeł, przełamywanie barier kulturowych, migracja, wolontariat. Bardzo ciekawymi projektami były również projekty nagrodzone w 2021 roku: przygotowanie, w języku francuskim, biografii Polaków, deportowanych ostatnim transportem 77 (Convoi 77) z Drancy pod Paryżem do Auschwitz 31 lipca 1944 roku, realizacja praktycznych zajęć przyrodniczych, podniesienie innowacyjności i jakości nauczania w oparciu o nowoczesne metody nauczania i ewaluacji, zapoznanie się z nowoczesnymi metodami nauczania (CLIL, PBL) i dostępnymi zasobami edukacyjnymi w sieci oraz korzystanie z TIK.

Przeczytaj o nagrodzonych projektach: https://ell.org.pl/laureaci

Co zyskują laureaci ELL?

Laureaci konkursu mogą używać oficjalnego logotypu European Language Label do promowania nagrodzonego projektu w publikacjach, na wydarzeniach edukacyjnych lub w mediach. FRSE upowszechnia rezultaty nagrodzonych projektów na poziomie ogólnopolskim w magazynie Europa dla Aktywnych, w kwartalniku Języki Obce w Szkole, na stronie internetowej ELL, Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, a także w innych kanałach, takich jak Facebook, Instagram, Twitter czy newslettery. W roku 2020 ukazała się również dwujęzyczna publikacja Poza schematem. Laureaci European Language Label 2017-2020    https://www.frse.org.pl/czytelnia/poza-schematem-think-outside-the-box . Ukazała się również publikacja jubileuszowa z okazji 20-lecia European Language Label w Polsce, zawierająca, między innymi, spis wszystkich nagrodzonych projektów w Polsce 20 lat European Language Label w Polsce https://www.frse.org.pl/czytelnia/20-lat-european-language-label-w-polsce. Najlepsze projekty ELL, które otrzymały dofinansowanie z programu Eramsus+ będą oznaczone na Platformie Rezultatów Projektów Eramusa+.

Najlepsze projekty z całej Europy z lat 2014-2020 zostały zaprezentowane w filmie z udziałem Komisarz UE Marii Gabriel Language teaching and learning with Erasmus+ and the European Language Label: 7 years of excellence. https://www.youtube.com/watch?v=d5SgTYLByBA

Jak zgłosić się do konkursu?

Poprzez stronę: www.ell.org.pl   zakładka Konkurs

Przed zgłoszeniem projektu, trzeba zapoznać się z Regulaminem konkursu na rok 2023 oraz priorytetami europejskimi i krajowymi. Zgłaszany do konkursu projekt powinien wpisywać się przynajmniej w jeden priorytet, europejski lub krajowy.

Priorytety europejskie:

1. WSPIERANIE NOWO PRZYBYŁYCH MIGRANTÓW ORAZ PRZESIEDLONYCH DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE POTRZEB ZWIĄZANYCH Z NAUKĄ JĘZYKA

2. DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI W ZAKRESIE WŁĄCZANIA I DIALOGU MIĘDZYKULTUROWEGO, W SZCZEGÓLNOŚCI W ODNIESIENIU DO ZWIĘKSZONEJ RÓŻNORODNOŚCI JĘZYKOWEJ W KLASIE

3. WSPARCIE DLA PROJEKTÓW DOTYCZĄCYCH JĘZYKÓW REGIONALNYCH I JĘZYKÓW MNIEJSZOŚCI JAKO ŚRODKÓW PROMOWANIA RÓWNOŚCI, SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ I AKTYWNEJ POSTAWY OBYWATELSKIEJ

4. NAUKA JĘZYKÓW JAKO SPOSÓB WSPIERANIA ROZWOJU OSOBISTEGO DOROSŁYCH OSÓB UCZĄCYCH SIĘ

Priorytety krajowe:

1. JĘZYK I KULTURA KRAJU OSIEDLENIA I KRAJU POCHODZENIA JAKO NARZĘDZIA W PROCESACH EDUKACJI I INTEGRACJI (OSÓB PRZYBYWAJĄCYCH I OSÓB PRZYJMUJĄCYCH/OSÓB Z DOŚWIADCZENIEM MIGRACJI I UCHODŹCTWA)

2. JĘZYK I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

3. JĘZYK JAKO NARZĘDZIE MEDIACJI MIĘDZY LUDŹMI I KULTURAMI

Ważne jest, aby projekt odznaczał się lokalną innowacyjnością na pewnym odcinku jego realizacji, był prowadzony z partnerami, posiadał stronę internetową lub był umieszczony na platformie edukacyjnej. Wszyscy zainteresowani wzięciem udziału w konkursie powinni przygotować, oprócz czytelnego i dobrze sformułowanego opisu projektu, ciekawe załączniki z jego realizacji.

Jakie cechy ma dobry projekt?

Obejrzyj nagranie z udziałem prof. Grażyny Czetwertyńskiej, członkini Jury ELL: https://ell.org.pl/aktualnosci/projekt-edukacyjny-w-nauczaniu-jezykow

Aby zgłosić swój projekt, wejdź na stronę ell.org.pl i wypełnij wniosek.

Okres wnioskowania: 15 marca – 15 czerwca 2023 r.