European Language Label 2021 w Regionalnym Punkcie Informacyjnym Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

European Language Label 2021 w Regionalnym Punkcie Informacyjnym Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach
Zdobądź certyfikat

European Language Label to europejski znak innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych. Został ustanowiony przez Komisję Europejską w 1998 r.

Priorytety europejskie na rok 2021:
  • Wzmacnianie procesów uczenia się poprzez wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz mediów cyfrowych;
  • Nauka języków oraz promocja równości, spójności społecznej i aktywnego obywatelstwa;
  • Doskonalenie zawodowe nauczycieli języków obcych.
Priorytety krajowe:
  • Środowisko, w którym żyjemy;
  • Język a relacje międzyludzkie;
  • Język i kultura.

European Language Label to konkurs projektów językowych.

Konkurs promuje osiągnięcia metodyczne i dydaktyczne, nowatorskie podejście do kształcenia językowego, wielo- i różnojęzyczność, rozwija kompetencje językowe i interkulturowe osób uczących się, uwrażliwia na różnorodność kulturową Europy i świata. Równocześnie, rozwija kompetencje zawodowe nauczycieli i edukatorów zajmujących się nauczaniem języków. Jeśli realizujesz takie projekty, masz okazję zdobyć prestiżowy certyfikat poświadczający, że uczenie języków w twojej instytucji odbywa się na najwyższym poziomie. Konkurs jest organizowany przez Komisję Europejską i Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencję Programu Erasmus+ pod patronatem ministra edukacji i nauki.

Certyfikaty European Language Label są corocznie podpisywane przez komisarza Unii Europejskiej ds. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży, oraz polskiego ministra edukacji i nauki.

Wręczenie certyfikatu i statuetki odbywa się w trakcie wydarzeń edukacyjnych organizowanych przez FRSE.

Przeczytaj i obejrzyj:

Opisy nagrodzonych projektów: https://ell.org.pl/laureaci/.

Film o najlepszych europejskich projektach językowych z udziałem Komisarz UE Marii Gabriel
https://www.youtube.com/watch?v=d5SgTYLByBA

Wręczenie statuetek dla najlepszych polskich projektów European Language Label perspektywy 2014-2020 (https://ell.org.pl/laureaci-nagrody-european-language-label-perspektywy-2014-2020/ ).

Kto może wziąć udział w konkursie?

Do konkursu zapraszamy wszystkie instytucje zajmujące się edukacją językową lub ją wspierające: szkoły, uczelnie wyższe, uniwersytety, przedszkola, instytucje edukacyjne dla dorosłych, seniorów, centra kultury, fundacje.

W roku 2021 świętujemy 20-lecie European Language Label – z tej okazji przyznane zostanie specjalne wyróżnienie.

Aby zgłosić swój projekt, wejdź na stronę www.ell.org.pl i wypełnij wniosek.

Zespół European Language Label zaprasza również do obejrzenia warsztatów językowych w językach: angielskim, niemieckim, francuskim i polskim, realizowanych w ramach Europejskiego Dnia Języków (III Kongres Rozwoju Systemu Edukacji):
https://ell.org.pl/warsztaty-europejskiego-dnia-jezykow/

Elżbieta Grymuza
Koordynator European Language Label
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Narodowa Agencja programu Erasmus+
i Europejskiego Korpusu Solidarności

Zainteresowanych publikacjami: „Poza schematem. Laureaci ELL 2014-2020”, „Koniec języka za przewodnika” i  ulotkami  ELL zapraszamy do Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach.

Jan Bielecki
Regionalny Punkt Informacyjny
Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach