Elżbieta Podbielska – Scenariusz lekcji geografii w klasie VIII – Środowisko przyrodnicze Afryki

Środowisko przyrodnicze Afryki oraz zależności pomiędzy jego poszczególnymi elementami to tematyka lekcji geografii w klasie VIII. Elżbieta Podbielska proponuje, by uczniowie poznali te zagadnienia pracując m.in. metodą stolików zadaniowych. Zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonym scenariuszem lekcji geografii

Elżbieta Podbielska – nauczyciel doradca metodyczny geografii i przyrody w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach i nauczycielka w Szkole Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Augustowie. Zajmuje się organizowaniem współpracy i wymiany doświadczeń nauczycieli geografii i przyrody oraz organizowaniem i wzbogacaniem warsztatu pracy nauczyciela geografii.
Elżbieta Podbielska – Scenariusz lekcji geografii w klasie VIII – Środowisko przyrodnicze Afryki

Pobierz scenariusz