Elżbieta Podbielska – Apel z okazji Dnia Ziemi / Światowego Dnia Wody „Drogocenny klejnot – woda”

„Wzrost licz­by mieszkańców, rozwój przemysłu i rol­nictwa spowodowały, że brakuje czystej wody” – to fragment kwestii jednej z osób występujących w apelu przygotowanym na Dzień Ziemi lub Światowy Dzień Wody. Problem wystarczających zasobów wody pitnej staje się coraz większy. Warto uświadamiać młodzież, jak ważne jest oszczędzanie wody i dbanie o czystość środowiska, w którym żyjemy – wszak jak powiedział cytowany w scenariuszu wódz plemienia Indian „Jesteśmy częścią tej Ziemi, a ona jest częścią nas. Co dotknie Ziemię, dotknie też synów tej Ziemi”. Zapraszamy do wykorzystania prezentowanego scenariusza i do rozmowy z uczniami na podejmowany w nim temat.

Elżbieta Podbielska – nauczyciel doradca metodyczny geografii i przyrody w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach oraz nauczycielka w Szkole Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Augustowie. Zajmuje się organizowaniem współpracy i wymiany doświadczeń nauczycieli geografii i przyrody oraz organizowaniem i wzbogacaniem warsztatu pracy nauczyciela geografii.
Elżbieta Podbielska – Apel z okazji Dnia Ziemi / Światowego Dnia Wody „Drogocenny klejnot – woda”

Pobierz scenariusz apelu