Edward Dec – Testy i badania oceniające poziom sportowy. Wyznaczanie kierunków działania w celu osiągnięcia wysokiego poziomu sportowego

Nie każdy szkolny test ma formę pisemną. Może być przeprowadzony na lekcji wychowania fizycznego, by sprawdzić poziom sportowy ucznia i dać nauczycielowi podstawę do planowania treningu. Takie właśnie testy są tematem artykułu Edwarda Deca. Autor dzieli się w nim swoimi wieloletnimi doświadczeniami, prezentuje i szczegółowo omawia testy, opierając swoje opracowanie na badaniach specjalistycznych. Nauczycieli wychowania fizycznego zachęca „do dyskusji i do kontaktu w celu podjęcia wspólnych działań, zapewniających przeprowadzenie procesu dydaktycznego w zakresie sportu”. Przyłączamy się do tego zaproszenia.

Edward Dec – nauczyciel doradca metodyczny wychowania fizycznego w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach i nauczyciel w II Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Zygmunta Podhorskiego w Suwałkach. Trener pływania – jego podopieczną jest m.in. Joanna Mendak, wielokrotna medalistka igrzysk paraolimpijskich, mistrzostw świata i Europy. Jako doradca metodyczny wspiera nauczycieli wychowania fizycznego m.in. w planowaniu i organizacji lekcji, opracowywaniu oraz analizie testów i sprawdzianów.
Edward Dec – Testy i badania oceniające poziom sportowy. Wyznaczanie kierunków działania w celu osiągnięcia wysokiego poziomu sportowego

Pobierz artykuł